1
Bạn cần hỗ trợ?

Thực Phẩm Tươi Sống

Thực Phẩm Tươi Sống

Thực Phẩm Tươi Sống

Thực Phẩm Tươi Sống

Thực Phẩm Tươi Sống
0972.229.978
Welcome to Vitaliving.com.vn
  • VN
  • EN
FRESH FOOD

New price: 224.000 VNĐ
Old price: 249.000 VNĐ
View more Order

FLANK

New price: 268.000 VNĐ
Old price: 298.000 VNĐ
View more Order

CUBEROLL/ RIBEYE

New price: 422.000 VNĐ
Old price: 469.000 VNĐ
View more Order

CHUCK

New price: 203.000 VNĐ
Old price: 226.000 VNĐ
View more Order

BRISKET

New price: 242.000 VNĐ
Old price: 269.000 VNĐ
View more Order

New price: 188.000 VNĐ
Old price: 209.000 VNĐ
View more Order

RUMP

New price: 227.000 VNĐ
Old price: 253.000 VNĐ
View more Order

SHIN/ SHANK

New price: 200.000 VNĐ
Old price: 223.000 VNĐ
View more Order

TOPSIDE/ SILVERSIDE

New price: 215.000 VNĐ
Old price: 239.000 VNĐ
View more Order

STRIPLOIN

New price: 314.000 VNĐ
Old price: 349.000 VNĐ
View more Order

TENDERLOIN

New price: 575.000 VNĐ
Old price: 639.000 VNĐ
View more Order
Về đầu trang